พระพุทธศานากับการปกครอง การปกครองคือ การครองใจคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับ หรือฝืนใจ การปกครองที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากวัฒนธรรมที่ดีงาม ผู้คนมีศีล มีธรรมที่คอยเป็นตัวร้อยรัดประคับประคองทำให้เกิดความรู้สึกว่า ไม่ได้ถูกบังคับ ไม่ได้ถูกปกครอง จะทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดความทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจอย่างสุดความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พระพุทธศาสนากับการปกครอง

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿50.00 บาท