• เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 17 นาที *5จบ

บทสวดธรรมจักรนี้
จะเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ไปช่วยขจัดทุดข์โศก โรค ภัย สิ่งไม่ดี ไม่มีความขัดแย้ง และการเบียดเบียนให้มลายหายสูญ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 17 นาที *5จบ

  • รหัสสินค้า: DVD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท